Polityka jakości

Zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem trwałego powodzenia w realizowaniu naszych usług, w związku z tym faktem wdrożyliśmy następujące elementy strategii:
  • Spełnianie potrzeb polityki jakości i życzeń klienta począwszy od pierwszego kontaktu do momentu dostawy usługi przy jednoczesnym zapewnieniu jakości zaspokajającej jego wymagania;
  • Stałe doskonalenie procesów oraz technologii wytwarzania;
  • Ciągłe podnoszenie jakości wykonywanych usług;
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne prowadzenie szkoleń;
  • Korzystanie z kwalifikowanych dostawców oraz podwykonawców identyfikujących się z polityką jakości;
  • Doskonalenie organizacji pracy;
  • Unowocześnianie parku maszynowego;
  • Stałe uświadamianie wszystkim pracownikom i podwykonawcom, iż tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez siebie pracy i pełna identyfikacja z firmą gwarantuje osiągnięcie zakładanych celów.
Kierownictwo zapewnia środki oraz zasoby do realizacji powyższych przedsięwzięć. Zarząd wraz z załogą przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie polityki jakości podczas realizowanych projektów.