Naprawa wymienników ciepła

Wymienniki ciepła na statku to urządzenia służące do przekazywania ciepła pomiędzy dwoma medium o różnych temperaturach, przy jednoczesnym zapobieganiu mieszaniu się tych mediów. Wymienniki ciepła są kluczowymi komponentami w systemach chłodzenia i ogrzewania na statkach oraz są wykorzystywane do różnych zastosowań, takich jak chłodzenie silników, ogrzewanie pomieszczeń, kondensacja pary wodnej czy ogrzewanie i chłodzenie ładunków.

Na statkach, wymienniki ciepła są stosowane w różnych miejscach i do różnych celów:

  • do chłodzenia silników oraz pomocniczych urządzeń okrętowych;
  • w systemach chłodzenia generatorów;
  • do ogrzewania pomieszczeń okrętowych;
  • do chłodzenia powietrza, które następnie rozprowadzane jest w różne rejony statku.

Wymienniki ciepła

Wymienniki ciepła przyjmują różne formy, w zależności od zastosowania. Mogą to być płaskie płyty, rurki, czy spiralne konstrukcje, które pozwalają na efektywny przepływ ciepła pomiędzy dwoma medium. Skuteczność wymienników ciepła jest kluczowa dla efektywności energetycznej i wydajności systemów na statkach.

Zajmujemy się naprawą wymienników ciepła, w tym chłodnic wody, chłodnic oleju oraz chłodnic powietrza. Zakres naszych usług obejmuje demontaż, weryfikację, czyszczenie ultradźwiękami, montaż na nowych uszczelnieniach, próba ciśnieniowa oraz montaż powrotny na jednostce. Współpracujemy z klientami zarówno z Polski, jak i z zagranicy, oferując usługi na najwyższym poziomie. Nasza oferta jest dostępna na terenie całego kraju, a także poza jego granicami.