Jak przygotować się do remontu statku?

Jednostki pływające podobnie jak wszystkie maszyny czy urządzenia podczas eksploatacji wymagają okresowych przeglądów oraz dokonywania potrzebnych napraw. Z uwagi na obowiązujące w żegludze regulacje prawne wiele procesów jest mocno sformalizowanych i wiąże się z koniecznością realizacji ściśle ustalonych procedur. Taka właśnie sytuacja ma miejsce, gdy chodzi o remonty statków. W pomorskim sprawdzonym wykonawcą niezbędnych prac jest Motor Nauta, specjalizująca się m.in. w remontach silników głównych oraz agregatów prądotwórczych. Przyjrzyjmy się bliżej przygotowaniu do takich robót.

Co wiąże się z przygotowaniem do prac remontowych?

Bezpieczeństwo jednostek pływających jest istotne i w znacznej mierze uzależnione od ich stanu technicznego. By zagwarantować wypełnianie warunków zawartych w obowiązujących przepisach krajowych oraz konwencjach międzynarodowych towarzystwa klasyfikacyjne sprawują nadzór nad statkami, kontrolując je i określając zarówno zakres niezbędnych przeglądów, jak i terminarz remontów, jeżeli chodzi o kadłub, maszynownię oraz pozostałe wyposażenie. Są one konieczne dla wydania dokumentów potwierdzających klasę statku. Skala i rodzaj prac remontowych są ustalane na podstawie wyników kontroli oraz uwag zgłaszanych do stanu poszczególnych systemów przez załogę. Pozwala to na stworzenie specyfikacji remontowej.

Jakie kwestie mają znaczenie podczas przygotowań do remontu?

Specyfikacja remontowa stanowi dla właściciela statku podstawę do rozpoczęcia negocjacji z wybraną stocznią na temat warunków realizacji prac, terminów oraz kosztów. W wyniku ustaleń tworzony jest harmonogram prac, który zawiera podział odpowiedzialności za wykonanie prac między armatora, stocznię oraz podwykonawców. Dokonuje się też ustaleń co do zamówienia potrzebnych części zamiennych i materiałów, a ponadto stworzenia dokumentacji remontowej oraz przygotowania specjalistycznego oprzyrządowania. Stocznia i armator określają też, jakie działania będą prowadzone przy nadbrzeżu, a jakie po zadokowaniu.