Pomorska Platforma Offshore Wind

Motor Nauta Sp. z o.o. przystąpiła do inicjatywy "POMORSKA PLATFORMA ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ NA BAŁTYKU", której celem jest zwiększenie udziału pomorskich i polskich firm w procesie budowy morskich farm wiatrowych oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr do pracy w tym sektorze. Nacisk jest również położony na wykorzystywanie regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego oraz właściwe informowanie przedsiębiorców i społeczeństwa o skali prowadzonych inwestycji. Pomorski Klaster Offshore zrzesza w znaczącej większości firmy bezpośrednio lub pośrednio powiązane z energetyką wiatrową, zagraniczni deweloperzy i inwestorzy a także uczelnie, samorządy, instytuty badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu.