Normalny dzień pracy :)

Standardowy dzień pracy naszych techników na warsztacie - serwis silników głównych oraz pomocniczych